© 2017 by timelab.org

  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

Commons Gent.

Gent, commonsstad

May 22, 2017

Interview met Michel Bauwens

door Vasilis Niaros

                                               

Vasilis Niaros: Kan je ons kort de achtergrond schetsen van het project?

Michel Bauwens: Gent is een middelgrote stad met ongeveer 300 000 inwoners, met een uitgebreide studentenpopulatie, en een prestigieuze geschiedenis. Het was ooit de grootste stad in het noordwesten van Europa (12de–13de eeuw). Gent heeft al meer dan een decennium een progressieve rood-groene coalitie en was al actief in het steunen van verschillende burgeriniti...

'Onderwijs is een veel technischere aangelegenheid dan voedselproductie'. Dat vond ik de uitspraak van de dag. Als landbouwingenieur met zes jaar opleiding in plantenteelt en 25 jaar praktijkervaring in de voeding en meer dan 40 jaar als amateurtuinier vond ik dat een uitdagende bewering. Vooral omdat ik dezelfde houding ook zie in de zorgsector. Je kan de zorg toch niet aan vrijwilligers overlaten, dat moet geleid worden door professionals. Dat discours doorkruist op dit moment zonder enige tegenspraak de focus op vermaatschappelijking van de zorg. Is het dan vreemd dat professionals vermaatschappelijking zien als een besparingsronde? Wat erger is, is dat het ook het discours rond commons doorkruist. Ik denk na vrijdag dat hoe meer we...

April 21, 2017

Uit het palingpolluentenmeetnet (INBO) en uit data van VMM over waterbodemkwaliteit weten we dat ongeveer elke waterbodem in Vlaanderen (historisch) verontreinigd is. Vissen bio-accumuleren stoffen, d.w.z. concentraties in hun lichaam zijn hoger dan in de directe omgeving. Vette vissen slaan stoffen zoals PCB’s en dioxines heel makkelijk op in hun weefsels. Met dat in het achterhoofd, verbiedt de wet op riviervisserij het meenemen van vis weliswaar niet maar informeert het ANB elke hengelaar die een visverlof koopt over de vervuiling in vissen. Een ontradingscampagne dus. Als iemand al vis wil eten uit openbaar hengelwater, raden we aan om dat (i) niet te doen met vis gevangen in “hot spots” = meest vervuilde kanalen, vlakbij overstort...

April 21, 2017

Wanneer we naar voedselvoorziening kijken vanuit het perspectief van commons zien we 3 stromingen. We kennen de voedselteams en plukboerderijen waarbij systemen of cooperatief land een commons wordt. En er zijn de community initiatieven van bij samenlevingsopbouw die echt vanonderuit komen (nadruk op soevereiniteit van de groep en spelregels). Ook het project van Geert waarbij hij een collectieve broodoven maakt is treffend. 

Ten 3de :  wat met het publiek domein als commons? En hoe kunnen we het publieke domein als commons voor voedselvoorziening begrijpen? 

Aan de tafel hebben we Geert Heyneman die vanuit zijn rol als stadsbioloog meer kan vertellen over de eetbare parken. Wat is hier mogelijk en wat gebeurt er vandaag al? Denk aa...

Brainstorm i.f.v. Commons mapping Stad Gent

8 april 2017

@cohousing De Schilders

Veel mensen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks ervaringen met deelplatformen en

buurtprojecten, of hebben hier een mening over.

Soms botsen we op beperkingen waar een stadsbestuur iets zou kunnen aan doen, of we

hebben ideeën die een boost zouden geven aan deeleconomie en het ontwikkelen van

Commons. Omdat we samen creatiever zijn, organiseren we rond dit thema een brainstorm

ten huize van Cohousing De Schilders.

Een kort verslag van de brainstorm, onderverdeeld in volgende thema’s:

- Uitdagingen voor de Stad

- Opportuniteiten

- Voordelen Commons zichtbaar maken

- Ideeën

Uitdagingen

Wat kan een Stad doen om de groei van commons te stimuleren?

- Een integraal Commons-be...

April 1, 2017

In de ambitie om 'alle commons van Gent' te mappen moeten we ons bewust zijn van de vele commons die onder de radar blijven omdat ze niet zo 'genoemd' worden. Dit was het uitgangspunt voor de eerste lunch @Timelab in het kader van het onderzoek van Michel Bauwens en Yurek Onzia voor de Stad Gent. 

We zien dat steeds dezelfde voorbeelden aangehaald worden en ook gereproduceerd worden. Hiervoor moeten we aandachtig zijn, zegt Pascal Debruyne, onderzoeker Politieke en sociale wetenschappen Ugent. 

Hoe kunnen we die commons zichtbaar maken die vandaag niet zichtbaar zijn? Vaak bevinden ze zich in andere gemeenschappen waar we niet altijd oog voor hebben. Zegt Natan Hertogen (Samenlevingsopbouw en CLT Gent). Hij noemt het de 'referentiecommon...

March 30, 2017

Op 29 maart ontvingen we Will Ruddick in Gent. Samen met Muntuit/fairfin verzamelden we een reeks experten rond de tafel voor een gesprek. 

Wat Will's project zo bijzonder maakt is enerzijds de simulaties die hij maakt en die de verwachting scheppen dat de invoering van de community munt bijdraagt aan de gelijkheid tussen de mensen die zich inschreven in het systeem. Anderzijds is er de structuur achter de munt. Eenvoudig uitgelegd komt het erop neer dat de deelnemer aandeelhouder wordt van de cooperatie. Vervolgens kan hij munten 'lenen' aan de nominatieve waarde. Vervolgens gaan deze in omloop. Iedere munt heeft een vervaldatum. Op het einde van het jaar gebeurt er dus een gezamenlijke 'renewal' van de munten waarbij de deelnemer 50%...

March 24, 2017

Urbanist Vasilis Niaros verblijft in Gent als resident in Timelab. Hij zal een onderzoek voeren naar de verschillende verschijningsvormen van commonsinitiatieven in verschillende steden. 

Bologna, Barcelona, Lille. Deze 3 steden hebben ieder een interessant eigen model uitgewerkt. Van overheidsgestuurd tot volledig decentraal en vanuit het initiatief van de burgers zelf. 

Vasilis zal de verschillende modellen mappen waardoor er een referentiekader ontstaat voor de interpretatie van het begrip 'commons'.

March 30, 2016

Michel Bauwens en Yurek Onzia voeren 3 maanden lang een onderzoeks-en participatieproject over Gent als de ‘Commonsstad van de Toekomst’.

Op de eerste meetup zal Michel Bauwens de commons (of het gemeengoed) kaderen in historisch perspectief en toelichten hoe ze een weg vooruit kunnen vormen in deze economische en maatschappelijk uitdagende tijden.

Please reload

schrijf in

en blijf op de hoogte!
RECENT POSTS

April 21, 2017

Please reload

Over Commons in Gent

Voor dit onderzoeksproject hanteren we de definitie van David Bollier. een update van Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom:

"Commons zijn gedeelde hulpbronnen (of platforms) die worden gecreëerd en verzorgd door een gebruikersgemeenschap, volgens haar eigen afspraken, regels en normen. Dit betekent dat een common wordt gedefinieerd door 3 aspecten: 1) een gedeelde hulpbron (of platform) 2) er is sprake een commoning-activiteit en 3) ze wordt beheerd op basis van afspraken, regels en waarden die op z’n minst gedeeltelijk onafhankelijk zijn van de overheid of de markt."

 

"Commons are shared resources that are produced and maintained by a user community, according to their own rules and norms. This means a commons is defined by 3 aspects: 1) a shared resource 2) the activity of commoning 3) rules and norms that must at least be partially autonomous from the public and private sector."

Voor ons onderzoek bekijken we de mate waarin onderstaande parameters voorkomen in de verschillende commons-en commonsgerelateerde projecten in Gent:

1.Immateriële hulpbronnen

2.Materiële hulpbronnen

3.Meerlagig bestuur

4.Meervoudig eigenaarschap

5.Waardegedrevenheid

6.Duurzaamheid

7.Fairness (Solidariteit, inclusiviteit, genderdiversiteit)

8. Gemeenschapsopbouwend

 
 

[TALKS] commons in Gent

Van maart tot juni vinden er tal van talks over commons plaats in Timelab. 

Een overzicht vind je hier;

Please reload

EVENTS
 
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon